Scroll to top

Hoe verloopt een 3D animatie traject


Jurre - 23 augustus 2022 - 0 comments

Hoe ziet een animatie traject er uit

Een animatie traject doorloopt verschillende fases, met elk haar eigen belangrijke momenten. Over het algemeen zijn dat de concept- pre-productie- en de productie fase. Met daarin afhankelijk van het soort animatie een aantal sub-fases. In het voorbeeld hieronder neem ik je mee in wat er in iedere fase gebeurd.

Het is niet zo zwart wit als het lijkt

Het voorbeeld hierboven lijk vrij staccato maar in werkelijkheid lopen deze fases vaak deels in elkaar over omdat voor de pre-productie bijvoorbeeld al een aantal scenes in elkaar gezet moeten worden.

De conceptfase is de enige fase die eerst afgesloten wordt, zodra er goedkeuring is op het concept bepaalt dat namelijk ook de scope van de video. Natuurlijk is er altijd een wijziging mogelijk maar dat kan op verschillende momenten in andere fases wel grote gevolgen hebben omdat er dan een aantal stappen terug moeten worden gedraaid en nieuwe stappen gezet moeten worden.

Opleveringen en contact momenten

In de fases hierboven zijn er een aantal opleveringen en contact momenten. Dit varieert natuurlijk per animatie video afhankelijk van de omvang en de wensen van de klant.

Om de klant zo veel mogelijk te betrekken is het van belang dat deze goed op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de animatie. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende opleveringen en contactmomenten met daarbij een korte uitleg over het belang daarvan.

Briefing

De briefing is het eerste contact moment. Hierin vult de klant een briefing document in om de doelstellingen van de video en hun ideeën duidelijk te maken.

Kick off

Nadat ik de breifing heb doorgenomen volgt er een Kickoff met de klant om kennis te maken, en om de animatie door te spreken, zodat we allemaal op één lijn liggen wat betreft de inhoud, de vorm en de doelstellingen.

Concept document

Na de kickoff gebruik ik de verkregen informatie om een uniek concept te maken. Dit voeg ik samen met een script en een moodboard om het concept document te maken.

Een moodboard is een sfeerimpressie van de animatie, welk gevoel zouden de beelden over moeten brengen.

Dit wordt vervolgens met de klant besproken en wanneer nodig pas ik elementen aan om tot de definitieve versie van het concept document te komen.

Storyboard & styleframe

Het storyboard en styleframe geven een eerste indruk van hoe de animatie er uit komt te zien, door middel van afbeeldingen.

Het storyboard kun je zien als een soort stripverhaal van de animatie, waar iedere scene in één of meerdere tekeningen doorlopen wordt om zo het verhaal te beschrijven. 

Het styleframe is een “screenshot” uit de animatie, een afbeelding die volledig is uitgewerkt om een eerste indruk te geven van de definitieve kwaliteit. 

Het storyboard en styleframe worden met de klant doorgenomen. Het is op dit moment in het traject nog goed mogelijk om bij te sturen zonder grote gevolgen omdat dit de start van het pre-productie proces is. Wanneer het storyboard en het styleframe goedgekeurd zijn zal de rest van de video hierop gebaseerd worden.

Animatic

Het eerste deel van het productie proces bestaat uit het maken van een animatic.

Een animatic is de animatie in ruwe vorm op een tijdlijn. Dat wil zeggen dat de bewegingen, objecten en materialen nog in hun basis vorm zijn. De animatie wordt in deze vorm eenvoudig in elkaar gezet om te zien of alle scenes goed samen werken en of de timing klopt, of dat er nog kleine wijzigingen gemaakt moeten worden. 

De animatic is het eerste bewegende beeld wat de klant te zien krijgt en hier wordt duidelijk hoe de animatie verloopt. Ook hier is het nog vrij eenvoudig om bij te sturen in de bewegingen omdat alles nog in ruwe vorm is opgezet. Als de animatic wordt goedgekeurd worden de scenes in detail uitgewerkt.

Renderen

Voordat ik uit kan leggen wat een “previz” is wil ik eerst uitleggen wat het render proces inhoud. Het “renderen” vanuit een 3D pakket is het genereren of berekenen van de 2D beelden op basis van de 3D scene. Zodat deze vervolgens bewerkt en gemonteerd kunnen worden. Omdat de 3D software rekening houd met onder ander belichting en camerapositie is dit voor een computer een zware taak, en vaak een proces wat erg lang kan duren.

Een snelle berekening ter illustratie, stel ik maak een animatie van 20 seconden. Iedere seconde bevat 24 beeldjes = 480 beeldjes. Wanneer ik een complexe 3D scene wil exporteren kan dit soms per beeldje oplopen tot 5 minuten. 480 * 5 = 2400 minuten. Dat komt er op neer dat een computer 40 uur bezig is met het exporteren van de 3D scene. 

Gelukkig is het mogelijk om deze taken te verdelen over meerdere computers zodat het proces sneller gaat. Maar dit laat goed zien waarom het belangrijk is om alles voor het renderen goedgekeurd te hebben.

Previz

Richting het eind van de productiefase wordt de “previz” ook wel pre-visualisatie gemaakt.

Een “previz” is de volledige 3D animatie in lage kwaliteit voordat de beelden gerenderd worden.

Hierdoor kunnen er nog kleine wijzigingen gemaakt worden in de animatie of cameraposities voordat het renderen van de video begint.

Eerste versie

Nadat de beelden gerenderd zijn worden alle scenes aan elkaar gemonteerd op muziek en voorzien van effecten en motion graphics

Motion graphics zijn de 2D animaties die over de gerenderde beelden gezet worden. Dit zijn bijvoorbeeld tekst animaties of effecten op een beeldscherm. 

Hierna is de eerste versie van de animatie klaar.

Definitieve versie

Na feedback op de eerste versie worden de mogelijke wijzigingen doorgevoerd en zal de definitieve versie ge-exporteerd worden aan de hand van de afgesproken kwaliteit en bestandsformaten.

Waarna de video ingezet kan worden en de wereld kan veroveren.

Looptijd

Hoelang duur zoiets nu hoor ik je denken. Dat varieert enorm, en is erg afhankelijk van de duur en de complexiteit van een animatie. Ben je benieuwd naar hoelang het duurt voordat ik jouw animatie af kan hebben? Neem dan contact op!

Heb jij een leuk project?

Laten we samen iets moois maken!

Neem Contact op!

Stuur een bericht naar hello@jurre.design

Related posts